Thursday, November 15, 2012

Dievs, Svētī Latviju! Brīvības Diena.


Sveiki Draugi!

Atzīmējot Latvijas Neatkarības kas vienkārši notiek, ir svētdiena Stukuls Industries iepazīstina ar cieņu latviešu dziesmu.


Tas viss sākas Svētdienas rītā!

Jābalstās uz jūsu cepures.

pingvīns saka Dievs Sv
ēt
ī Latviju!

Lūdzu atvainot manu slikto latviešu!

Labels: , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, November 7, 2012

The Official Unofficial Leicester City F.C. Chat Icon!

Just in!

The Official Unofficial Leicester City F.C. chat icon!

Drag to your desktop and use!

Leicester City fans sit back, relax and enjoy the match!

Then chat!

Labels: , , , , , ,